company logo
HeidelbergCement i Sverige

QIII pressrelease - Dialog ger bättre transporter

Torsdagen den 20 september delade organisationen QIII ut pris till transportköpare som lyckats särskilt väl när det gäller miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Stora Enso Logistics, SAKAB, Sand & Grus AB Jehander, Höganäs AB och Falkenbergs kommun är årets pristagare vid Stjärndagen på Scandic i Göteborg. -Samtliga pristagare har kämpat för att få fram avtal som höjer nivån på transporterna. Ett viktigt skäl till att de lyckats är den goda dialogen med leverantörerna, säger Lasse Holm, chef för QIII.

QIII bedömer upphandlingar av tunga vägtransporter utifrån krav på god arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö vid transporterna. Transportköpare som ställer höga krav belönas med QIIIs Kvalitetsbevis. Vid seminariet på Scandic i Göteborg idag tilldelas Stora Enso, SAKAB, Sand & Grus AB Jehander, Höganäs AB och Falkenbergs kommun "QIII -stjärnor" för sina insatser när det gäller att ta fram avtal med transportleverantörer (antal stjärnor inom parentes nedan).

AVFALLSTRANSPORTER: SAKAB (*****), Falkenbergs kommun (**) ENTREPRENADTRANSPORTER: Sand & Grus AB Jehander (*****) GODSTRANSPORTER: Höganäs AB (**)

SKOGSTRANSPORTER: Stora Enso Logistics (****)

Vid dagens seminarium mottar transportköparna även en alldeles egen stjärna på det verkliga himlavalvet, döpt efter respektive organisations namn.

- Samtliga organisationer som prisas idag har använt QIIIs kostnadsfria upphandlingsverktyg. Det visar att verktyget fungerar för många olika typer av organisationer. Jag hoppas att ännu fler nu blir peppade att använda verktyget som bland annat leder till minskade koldioxidutsläpp från den tunga vägtrafiken, säger Lasse Holm.

Flera av pristagarna menar att nyckeln till hög transportkvalitet är QIIIs upphandlingsverktyg, som manar till dialog med leverantörerna istället för att vara ett slags kontrollfunktion.

-Sedan slutet av 90-talet har vi haft dessa frågor högt på agendan, säger Karin Nordell, samordnare inom hållbarhet på Stora Enso Logistics. Sedan ett år tillbaka har vi arbetat enligt QIIIs intentioner och tack vare ett fint samarbete med Nils Hanssons Åkeri har vi lyckats ta fram en bra mall som vi kan använda mot flera leverantörer. Sedan gammalt finns en rädsla hos allmänheten för olyckor med timmertransporter, QIII och Stjärndagen betyder att vi kan visa vårt gedigna och strukturerade arbete för säkra transporter, säger Karin Nordell.

QIII är en icke-kommersiell verksamhet som ägs av LO och NTF och finansieras av Folksam, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa och Vägverket.