company logo
HeidelbergCement i Sverige
key visual

Skövde

[Uppdaterat 20130923: Nya bilagor till täktansökan finns nu tillgängliga]


Om fabriken
Cementas anläggning i Skövde har kontinuerligt moderniserats och fyller väl dagens krav på en miljöanpassad och modern cementfabrik. Här tillverkas tre typer av cement; Byggcement, Snabbcement och Gullex (murcement), dessutom levereras TiOmix härifrån. Skövdefabriken har 97 anställda.

Kapaciteten är cirka 2 000 ton cement per dygn vilket motsvarar 600 000 ton per år. Här arbetar i dag 95 personer.

Genom sitt centrala läge i Skövde tätort ställs stora krav på låga emissioner, och vi lägger årligen ner mycket kraft på att hålla anläggningarna i gott skick och att utföra kontrollerande mätningar. Skövdefabriken levererar också krossad kalksten som många gånger är en utmärkt ersättning för naturgrus, som börjar bli en bristvara. Skövdefabriken har naturliga fördelar genom att råmaterialet, kalksten, har mycket jämn kvalitet och ger låga emissioner av både svavel och kväveoxider.

Verkar för ett hållbart samhälle
Cementa arbetar kontinuerligt för ett hållbart samhälle. På Skövdefabriken försöker vi begränsa utsläppen av koldioxid till luften genom att ersätta fossila bränslen med biobränslen, samt att sänka energiförbrukningen. Vi arbetar också för att ersätta jungfruliga råmaterial med restprodukter från andra industrier. Läs mer i vårt informationsblad Utsikt.


Ansökan om tillstånd för fortsatt täktverksamhet samt bortledning av vatten i Skövde Läs mer ›
I december 2012 skickade Cementa i Skövde in en ansökan till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Bolaget söker tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt täktverksamhet och kalkstensbrytning. Läs mer ›