company logo
HeidelbergCement i Sverige
key visual

Plansilos i prefab betong för höga belastningar

Abetongs program för plansilor är heltäckande och omfattar standardhöjder upp till 4,0 m. Hög betongkvalitet och dimensionering med hänsyn till allt större belastning säkerställer våra plansilos stabilitet och hållbarhet. Det faktum att bättre packning ger bättre foder har medfört att allt tyngre utrustning användes vid inläggning. Våra plansilos är dimensionerade för 15 och 20 tons packningsmaskiner, men kan även levereras för 25 tons packningsmaskin.

Abetongs plansilor kan levereras med taköverbyggnad eller förberedda för en framtida överbyggnad. Alla plansilor är anpassade för framtida utbyggnad och förberedda för montage av skyddsräcke.

Till våra plansilor finns ett kompletteringsprogram med skyddsräcke, pressvattenrännor, pumpbrunnar, lastplattor, mm. För att skydda silons väggar och bottenplatta i den aggressiva miljön kan vi leverera en asfaltbaserad skyddsfärg, Aconprotect, som kräver minimalt förarbete och som kan appliceras på fuktiga ytor.

NYHET!

Plansilo i LLC®-betong - underhållsfri betong

LLC®, Long Life Concrete, är en unik betong med en speciell tillverkningsprocess. Den är framtagen för att klara den tuffa miljön i plansilon och kräver ingen ytbehandling. Detta gör att du sparar både pengar och tid. Du slipper stressen att behandla plansilon inför ensileringen.

LLC®-betongen är starkare än betongen i dagens plansilor. Den tål mekaniskt slitage, eftersom det är samma material rakt igenom hela betongelementet. LLC® -betongen är testad av CBI betonginstitutet samt har testats flera år i verklig miljö.

Kontakta våra säljare för mer information.


Ladda ner aktuella produktblad här:

5.10 Plansilo typ B, höjd 2,4 m för packningsmaskin max 15 ton

5.20 Plansilo typ B, höjd 3 m, för packningsmaskin max 20 ton 

5.21 Plansilo typ B, höjd 3 m, för packningsmaskin max 25 ton

5.30 Plansilo typ B, höjd 4 m, för packningsmaskin max 25 ton

5.40 Montageanvisning för Abetong plansilo

5.41 Aconprotect, skyddar betong från syrangrepp

Genväg
 

Läs mer i broschyren: