HeidelbergCement w Polsce

Kopalnia Lewin Brzeski

Kopalnia Surowców Mineralnych Lewin Brzeski

49-340 Lewin Brzeski
tel./fax: 077 412 73 66

Kopalnia zlokalizowana jest na terenie miasta Lewin Brzeski oraz wsi Stroszowice w dolinie rzeki Nysy Kłodzkiej, na jej prawym brzegu, przy drodze relacji Lewin Brzeski – Niemodlin. Złoże Lewin Brzeski Stroszowice, z którego wydobywane jest kruszywo, zbudowane jest z utworów piaszczysto-żwirowych wieku czwartorzędowego powstałych w wyniku akumulacyjnej działalności rzeki Nysy Kłodzkiej.

Oferowany asortyment:
  • Piasek / kruszywo drobne: 0/2 mm
  • Żwiry / kruszywo grube: 2/16 mm
  • Mieszanka / kruszywo o uziarnieniu ciągłym: 0/16 mm              
Wszystkie produkowane kruszywa są uszlachetniane na mokro.

Jakość: kruszywa spełniają  wymagania obowiązujących norm:
         • PN – EN 12620 2004
- Kruszywa do betonu
         • PN – EN 13139 2003
- Kruszywa do zapraw
         • PN - EN 13242 2004
- Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
         • PN - EN 13043 2004
- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Zastosowania:
         • beton towarowy i prefabrykacja
         • budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe
         • budownictwo specjalistyczne
         • budownictwo drogowe