HeidelbergCement w Polsce

Cementy hutnicze CEM III

Cement hutniczy klasy wytrzymałościowej 32,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) produkowany jest w przemiałowni EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. więcej ›
Cement hutniczy klasy wytrzymałościowej 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) produkowany jest w Zakładzie EKOCEM oraz w Cementowni Górażdże. więcej ›
Cement hutniczy klasy wytrzymałościowej 52,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) produkowany jest w Zakładzie EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. Głównym składnikiem cementu CEM III/A 52,5N - NA jest klinkier portlandzki (35÷64%), więcej ›