HeidelbergCement w Polsce

Sieć sprzedaży

Kliknij na wybrany region, aby uzyskać dane teleadresowe naszych wytwórni  
Zobacz dane adresowe i teleadresowe do naszych wytwórni betonu rozmieszczonych w całej Polsce więcej ›
GÓRAŻDŻE BETON Sp. z o.o.
ul. Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże, Polska
tel: (77) 777 86 60
fax:(77) 777 86 70

Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gosp. KRS
Numer KRS 0000051234
NIP 631-19-07-461
REGON 273316094
kapitał zakładowy
108 481 000,00 PLN