HeidelbergCement w Polsce
key visual

Górażdże Beton Sp. z o.o.

Spółka Górażdże Beton Sp. z o.o. to jeden z największych producentów betonu towarowego w Polsce, prowadzący działalność w 50 wytwórniach zlokalizowanych na terenie całego kraju. Pod nazwą Górażdże Beton firma działa od stycznia 2003, kontynuując tradycje założonego w 1996 roku holdingu CGS Beton Polska sp. z o.o.  

Wytwórnie znajdują się na obszarach o dużej dynamice i potencjale rozwoju ekonomicznego: w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w północno-zachodniej Polsce. Zakłady są wyposażone w nowoczesne technologie, zapewniające produkcję wysokiej jakości betonu. Górażdże Beton dysponują specjalistycznym sprzętem do transportu i pompowania mieszanki betonowej.

Stałe monitorowanie jakości górażdżańskich produktów odbywa się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i na placach budów. Laboratorium Materiałów Budowlanych w Strzelcach Opolskich oraz „Betotech” w Dąbrowie Górniczej posiadają wysokiej jakości aparaturę do wykonywania usług i badań związanych z zastosowaniem cementu, betonu i kruszyw.

Komputerowe sterowanie procesem produkcji gwarantuje uzyskanie powtarzalności wymaganych parametrów, a tym samym produktów najwyższej klasy. Ich jakość jest stale monitorowana przez niezależne laboratoria, zarówno w wytwórniach betonu, jak i na placach budów. Spółka zajmuje się świadczeniem usług w zakresie transportu i pompowania mieszanki betonowej oraz usług doradczych, dotyczących zastosowania i właściwości betonów.


W pełni zautomatyzowane, komputerowe sterowanie procesem produkcji oraz wdrożony system zakładowej kontroli produkcji gwarantują najwyższą jakość i powtarzalność wymaganych parametrów mieszanki betonowej i betonu. więcej ›
Zobacz wirtualną mapkę z danymi adresowymi naszych wytwórni betonu rozmieszczonych w całej Polsce więcej ›
Strona przedstawia członków zarządu Górażdże Beton Sp z o. o. więcej ›
Zrealizowane inwestycje przez Górażdże Beton Sp z o.o. oraz te w trakcie realizacji więcej ›
Sprawdź jak możesz się skontaktować z linią Górażdże Beton więcej ›
Beton stanowi mieszaninę cementu, kruszywa (piasku i żwiru) oraz wody. Można wytwarzać go z dodatkami lub bez (np. z popiołem lotnym) oraz domieszkami do betonu (np. rozpuszczalniki), co ma wpływ na hydratację cementu i w ten sposób oddziaływuje na jakość betonu. więcej ›
GÓRAŻDŻE BETON Sp. z o.o.
ul. Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże, Polska


Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gosp. KRS
Numer KRS 0000051234
NIP 631-19-07-461
REGON 273316094
kapitał zakładowy
108 481 000,00 PLN