company logo
HeidelbergCement i Norge
key visual

Om oss

Norcem AS utvikler, produserer, markedsfører og selger alle typer sement til bygg-, anleggs- og oljenæringen. Vårt markedsområde er primært Norge, men også Skandinavia og Baltikum. I tillegg har vi en viss eksport til USA og Russland. 

Norcem inkludert datterselskaper har ca 450 ansatte og inngår sement- og byggevarekonsernet HeidelbergCement.
Norcem er den eneste produsenten av sement i Norge. Våre to fabrikker i Brevik og Kjøpsvik er blant de mest moderne i Europa, også når det gjelder energiforbruk og utslippsbegrensninger. Vi er ISO 14001-sertifisert. Les mer  ›
I Norge har HeidelbergCement vært etablert siden oppkjøpet av Scancem i 1999. Totalt har gruppen drøyt 800 ansatte i Norge, og omsetter for nærmere 3 milliarder kroner.HeidelbergCement er verdens største produsent av tilslag, Les mer  ›
Kontaktinformasjon til vårt hovedkontor, våre fabrikker og vårt distribusjons- og markedsapparat. Les mer  ›
Våre to fabrikker er hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn. En sementfabrikk er avhengig av en rekke ulike kvalifikasjoner - ikke minst innenfor prosessystemer og produksjon. Les mer  ›
Sekkekrusedull
”Det finnes et stoff (genus pulveris) som av naturen bevirker forunderlige ting. Dersom dette pulveret blandes med kalk og knust stein, gir det ikke bare alminnelige bygninger stor styrke, Les mer  ›
HeidelbergCement krever at alle våre leverandører overholder prinsippene i våre etiske retningslinjer for leverandører og omsetter disse i praksis. Les mer  ›
Norcem AS omfattes av "Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082" om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften). Les mer  ›
Snarvei