group logo
HeidelbergCement i Norge
key visual
30. november 2011
2 236 characters

Norcem og NorStone inviterer til forskningskonkurranse

Forskningskonkurransen The Quarry Life Award har til hensikt å fremme biologisk mangfold. Bak konkurransen står det internasjonale byggevareselskapet HeidelbergCement, hvor blant annet den norske sementprodusenten Norcem og pukk- og grusleverandøren NorStone inngår.

HeidelbergCement søker aktivt studenter og unge forskere som nå gis mulighet for å videreutvikle konsernets arbeide med biologisk mangfold gjennom forskning knyttet til Norcems to kalksteinsbrudd – i Porsgrunn i Telemark, og i Kjøpsvik i Nordland, samt NorStones uttak i Nenset i Telemark og Askøy i Hordaland.

– Gjennom dette initiativet håper vi å finne enda bedre måter å ivareta det biologiske mangfoldet vi har i og omkring våre uttak, sier Karin Comstedt, som jobber med bærekraftspørsmål i HeidelbergCement og er ansvarlig for The Quarry Life Award i Sverige og Norge.
– Vi befinner oss i en læringsprosess og vi håper at den ekspertise som er innenfor akademia kan støtte oss i vår utvikling. Det handler også om å være enda mer åpen i å kommunisere mulighetene og utfordringene med å drive uttaksvirksomhet samtidig som det tas hensyn til det biologiske mangfoldet.

For tiden arbeides det med å opprette kontakt med høgskoler og universiteter for å gjøre disse oppmerksomme på konkurransen. Søkere, som forventes å ha gode kunnskaper om biologi, skal komme med sine prosjektforslag senest 17. februar 2012. De beste forslagene vil gå videre og i løpet av 2012 skal feltstudier gjøres og en sluttrapport skal være klar i løpet av september samme år.

– Det er veldig bra at HeidelbergCement tar et slikt initiativ. Skal vi klare å bevare det biologiske mangfoldet må vi samarbeide og utnytte all kunnskap som finnes, både i næringsliv og i akademia, sier Annie Jonsson, universitetslektor ved Högskolan i Skövde.

En gjennomgang av prosjektene vil bli gjort på både regionalt og konsernovergripende nivå. De beste bidragene i konkurransen vinner prispenger regionalt på inntil 5 000 euro, og internasjonalt inntil 30 000 euro.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Karin Comsted, telefon +46 858 79 69 31, epost karin.comstedt@heidelbergcement.com eller gå til nettstedet www.quarrylifeaward.com  
group logo
Pressekontakt
Vetle Houg, kommunikasjonssjef
Telefon: 22 87 85 15
481 55 478
Faks: 22 87 85 01
 Epost
Snarvei