HeidelbergCement Česká republika
key visual

Jak se vyrábí cement?

V přiložené animaci si můžete postupně projít jednotlivým kroky výroby cementu, od těžby vápence až po distribuci cementu.
 

Jak se vyrábí cement?
Bez jakékoli nadsázky je portlandský cement jedním z nejdůležitějších stavebních materiálů. Ať se jedná o obytné domy, mosty, přehrady nebo tunely, nedovedeme si náš moderní svět bez cementu představit. 
Moderní cementárny jsou plně automatizovány. Výroba cementu je řízena z centrálního velína pomocí výpočetní techniky. Moderní technologie výroby cementu jsou vybaveny dokonalým odprášením jednotlivých výrobních agregátů, čímž je zabezpečena ochrana životního prostředí před škodlivým emisemi. Vytěžené lomové prostory jsou rekultivovány.

Těžba a drcení suroviny
Nejdůležitějšími surovinami pro výrobu portlandského cementu jsou vápence, dále tufy, břidlice a další horniny. Tyto materiály jsou těženy v lomech za pomocí odstřelů nebo pouze rypadlem za použití těžké techniky. Kolové nakladače a nákladní automobily dopravují surovinu do drtírny. V drtičích jsou velké kameny postupně rozdrceny zhruba na velikost silničního štěrku. 

Příprava suroviny - homogenizace
Rozdrcený materiál je za pomocí pásového dopravníku, lanovky, železnice nebo ve výjimečných případech i nákladních automobilů dopravován na skládku suroviny. Zde je surovina řízeně ukládána, čímž dochází k její před-homogenizaci.

Příprava suroviny - sušení a mletí
Požadovaná směs rozdrcené základní suroviny a korečních surovin (další suroviny potřebné pro výrobu portlandského slínku, např. popílek, struska, křemičitý písek nebo železitá korekce) je připravována za pomoci přesných měřicích zařízení. Mlýnice s válcovými nebo kulovými mlýny rozemelou surovinovou směs na jemný prášek a současně ji vysuší. Poté je rozemletá surovina dopravena do sil na surovinovou moučku a zde je dále homogenizována.

Výpal
Výpal suroviny probíhá za teploty cca 1450 ºC v rotační peci se soustavou tepelných výměníků nebo také s kalcinátorem. Při procesu známem jako slinování a po následném prudkém zchlazení vzniká díky chemické přeměně surovinové moučky nový produkt – portlandský slínek.

Mletí cementu
Hotový slínek je uskladňován ve slínkovém silu. Odtud je slínek dopravován do kulových cementových mlýnů, kde je spolu s regulátorem tuhnutí (síranem vápenatým) semlet na velmi jemný prášek – portlandský cement. V průběhu mletí mohou být do mlýnice dávkovány i další složky (vysokopecní granulovaná struska, popílek, vápenec aj.) v závislosti na požadovaném druhu cementu.

Nakládka a doprava cementu
Cement je uskladněn v oddělených cementových silech podle druhu a pevnostní třídy. Odtud je nakládán volně ložený buď do autocisteren nebo železničních vozů a dopravován k zákazníkovi. Část cementu je zákazníkovi dopravována balená v pytlích. Balení probíhá na rotačních baličkách do 25 kg papírových pytlů a pytle jsou skládány na palety pomocí automatické paletizační linky. Celá paleta s cementem pak může být zabalena do ochranné fólie. Poté je cement naložen na nákladní automobily nebo železniční vagóny a expedován k zákazníkovi.

Kontrola kvality a ochrana životního prostředí při výrobě cementů ve společnosti Českomoravský cement
V našich provozech je zaveden a udržován integrovaný systém managementu zahrnující systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001, systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001 a systém managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001.


rychlé odkazy
Elektronická plná moc k odběru cementu    
Kontakt na prodejce  
Kontakt na technickou podporu  
Vyhledávání provozoven