group logo
HeidelbergCement in de Benelux
woensdag 7 maart 2012
3.179 characters

Werken aan vierde sluis van Ternaaien eindelijk begonnen

In september vorig jaar gaf Benoît Lutgen, toenmalig Waals minister van Openbare Werken, groen licht voor de bouw van een vierde sluis in Ternaaien (gemeente Wezet). Deze strategisch gelegen sluis op de grens tussen Wallonië en Nederland zal een essentieel knooppunt vormen voor het internationale scheepvaartnetwerk en zal de grootste Europese zeehavens met elkaar verbinden. Wat bijzonder is aan deze werken is dat alles in het werk is gesteld om de CO2-uitstoot te verminderen!

SOFICO (Waals bedrijf voor aanvullende financiering van infrastructuren), bouwheer van dit project, heeft de werken toegewezen aan het bedrijf BESIX. CBR Lixhe zal de bouwplaats van cement voorzien. De werken zullen binnen vier jaar afgerond zijn. Volgens de huidige planning zal de sluis dus vanaf 2015 in gebruik worden genomen.

De CO2-uitstoot verlagen
Om de CO2-uitstoot te beperken, zullen de logistieke verplaatsingen tot een minimum worden beperkt. In de mate van het mogelijke zullen deze via waterwegen gebeuren. Daarnaast zal het beton op de bouwplaats zelf worden gemaakt door een mobiele centrale. De extractie van aggregaten en zand voor de mobiele centrale gebeurt ter plaatse met behulp van een enorme zeefinstallatie.
Bovendien zal het cement dat gebruikt wordt, geleverd worden door CBR Lixhe. Deze vestiging ligt vlakbij de bouwplaats. Het gaat om hoogovencement CEM III/B, dat 70% slak bevat.

De combinatie van de keuze van het cement, de productie van het beton ter plaatse en de voorkeur voor lokale leveranciers levert een CO2-besparing van bijna 60% op. Dit komt overeen met 38,2 kiloton CO2 die voor de bouw van de sluis van Ternaaien zal worden uitgestoten in plaats van 93,0 kiloton die zonder deze maatregelen zouden worden geproduceerd. Een opmerkelijk resultaat!

Het project in enkele belangrijke cijfers
Niet minder dan 230.000 m³ beton is nodig om dit project te realiseren en zal door Euregio (AM Gravibeton - FBR) worden geleverd. Het Waals Gewest bestudeerde meer dan 10 jaar lang het project en besloot tot de bouw van een sluis van 225 meter lang en 25 meter breed met een hoogteverschil van ongeveer 14 meter. Deze vierde sluis zal de doorgang mogelijk maken voor schepen met een capaciteit van 9.000 ton in plaats van de huidige 2.000 ton.
Naast de bouw van de nieuwe sluis zullen er bijhorende werken worden uitgevoerd, zoals de bouw van een waterkrachtcentrale, de renovering en vergroting van het pompstation en de bouw van een steunmuur op de linkeroever van het Albertkanaal in Lixhe. De plaats zal ook voor toeristische doeleinden worden gebruikt. Rond de sluis zal namelijk een landschap gecreëerd worden.

De investering zal zo’n 65 miljoen euro kosten (bouwkundige werkzaamheden en landschapsinrichting). 90% van de kosten zullen worden gedragen door Wallonië en 10% door Nederland.

Na de voltooiing van het project in 2015 zal het bestaande complex (drie sluizen) worden gerenoveerd.

En tot slot ...
Voor de fundering van de sluis heeft CBR Lixhe ook 30.000 ton silex geleverd.

Foto: Volledig aangepaste bouwplaats om de CO2-uitstoot met 60% te verminderen.

group logo
Quicklinks