company logo
HeidelbergCement i Norge

”Quarry Life Award” vil styrke Norcems samarbeide med universitet og høyskoler

Høsten 2011 starter HeidelbergCement opp programmet The Quarry Life Award. I Skandinavia deltar sementprodusentene Norcem og Cementa med sine kalksteinsbrudd, og tilslagsprodusentene NorStone og Jehander har med et utvalg av sine brudd.

For Norcems del er det kalksteinsbruddene i Brevik og Kjøpsvik som er med.

Programmet innebærer at HeidelbergCement aktivt søker studenter og yngre forskere som har mulighet til å videreutvikle vårt arbeide innen biologisk mangfold, samtidig som vi muliggjør forskning knyttet til våre brudd og deres omgivelser. Dette gjør vi gjennom en konkurranse som utdeler prispenger til de prosjektene som viser best resultat.

Vi håper på en god respons gjennom høsten da arbeidet med å kontakte universitet og høyskoler vil holde på.

Søkere, som forventes å ha gode kunnskaper innen biologi, skal levere inn sine prosjektforslag senest 17. februar 2012. Deretter starter en gjennomgangsprosess for å plukke ut fem prosjekter innen region Nord-Europa.

I løpet av sommeren 2012 skal feltstudier utføres og en rapport forventes levert inn i september 2012. Deretter skjer en vurdering av prosjektene både i Nord-Europa og i konsernet, der det vil være muligheter for å vinne prispenger fra 5000 til 30 000 euro.

For mer informasjon vennligst kontakt Karin Comsted, som er ansvarlig for The Quarry Life Award for region Nord-Europa, karin.comsted@heidelbergcement.com , eller gå inn på nettstedet: www.quarrylifeaward.com
Snarvei